měna: CZK | EUR
Značky
Kontaktní formulář
Captcha Reload Image

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY / OBCHODNÍ USTANOVENÍ

Úvod
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.parfums24.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.parfums24.cz) a kupujícího (zákazník).

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.parfums24.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.parfums24.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.parfums24.cz a právním řádem platným v ČR. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.

 

Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží daňový doklad. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních údajů). Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající si ponechává právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) kdykoliv odstoupit(např.při nedostupnosti zboží, špatným naceněním zboží a služeb, v případě výpadku služeb datové komunikace,..).

Prodávající si vyhrazuje právo u objednávky zboží, které je rozměrná, neskladná, atypická,nebo jinak odlišná od ostatního nabízeného zboží či objednávka je na vyšší částku, požadovat od kupujícího zálohu 50% z celkové částky objednávky s DPH s platbou předem na účet prodejce na základě zálohové faktury vystavené prodejcem. Platba probíhá na účet prodejce u mBank v Kč. Po připsání částky na účet prodejce bude zboží vyskladněno a zasláno kupujícímu spolu s dobírkovou fakturou poníženou o částku zálohové faktury. Záloha není vratná jen v případě, že zákazníkovi bylo již odesláno zboží na adresu o čemž byl informován emailem o zaslání zásilky a telefonicky kurýrem a on toto zboží z jakéhokoliv důvodu nepřevzal. Zde slouží záloha k pokrytí nákladů spojených s poštovných a balným.

Dodací lhůta - Prodávající dodá zboží ihned po jeho kompletizaci na adresu zákazníka přepravní společností GLS nebo Českou poštou. Dodání na adresu zákazníka může trvat 3 pracovní dny od předání zboží prodávajícího přepravní společnosti GLS nebo České poště.

Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést kontaktní telefon a emailovou adresu, správnou a úplnou poštovní adresu,  na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení bez udání důvodů. Platba za zboží není-li dohodnuto jinak probíhá dobírkou při převzetí zboží kupujícím nebo předchozí platbou na slovenský účet(platí pro objednávky s místem doručení-Slovensko). U nevyzvednutých dobírkových zásilek kupujícím bude při příští objednávce u téhož kupujícího požadována platba předem na náš účet v mBank. Až po této platbě bude zboží odesláno na adresu kupujícího.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Všechny ceny zobrazené v eshopu WWW.PARFUMS24.CZ jsou od 18.11.2011 včetně DPH.

V případě, že kupujícímu byla již objednávka odeslána, bylo mu to oznámeno emailem a telefonicky na kontakty, které uvedl v objednávce info o expedici objednávky a kupující neoznámil záměr, že chce objednávku stornovat a objednávku nepřevzal, bude mu započítána pokuta 500Kč za nevyzvednutou zásilku, která bude pokrývat náklady na poštovné a balné. Tato pokuta bude požadována po kupujícím a v případě, že ji kupující odmítne zaplatit bude předána k právnímu vymáhání dle adresy, která je uvedena v objednávce a dle IP adresy ze které bylo zboží objednáno.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování a v původním neporušeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající (nejpozději do 10 dnů) zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku, a to předem dohodnutým způsobem. Odstoupit od kupní smlouvy nelze u zboží, jehož charakter to vylučuje a to zejména z hygienických důvodů( např. rtěnky, krémy, šampony, kondicionéry, štětce na líčení, parfémy a kolínské vody, které byli vybaleny z ochranných plastových přebalů. Pokud bude zboží poškozené, viditelně opotřebované, nebo neúplné, může prodávající uplatnit náhradu škody
.

 


Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.parfums24.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

WWW.PARFUMS24.CZ

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY / DOPRAVA

DOPRAVA A PLATBA ZA ZBOŽÍ

CENÍK

Doprava Českou poštou - obchodní balík s dobírkou 150Kč - Do odvolání pozastavené

Doprava kurýrní společností GLS s dobírkou až k vaším dveřím 99Kč

Doprava kurýrní společností GLS na Slovensko - platba předem na náš slovenský účet 179Kč(Eur 7,46)-dle aktuálního kurzu na našich stránkách

Osobní odběr v Praze (po předchozí telefonické nebo emailové domluvě) - ZDARMA

 

 

Prodávající(http://www.parfums24.cz/) si ponechává lhůtu na doručení zboží kupujícímu maximálně 10 pracovních dní ode dne objednávky kupujícího, vzhledem k tomu, že většina zboží se nalézá ve skladě v zahraničí. Objednané zboží Prodávající doručí způsobem vybraným kupujícím při odesílání závazné objednávky.Objednané zboží je doručováno Kurýrní společností GLS. Platba probíhá pouze formou Dobírky při převzetí zboží zákazníkem od pracovníka společnosti GLS. Pracovník společnosti GLS Vás bude telefonicky kontaktovat na čase předání zásilky na místě, které jste si určili v objednávce popř.do domluvě s ním se můžete domluvit na jiném místě předání.

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY / REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruční doba

Záruční doba všem osobám používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČ). A proto se tento údaj může lišit. Pokud není uvedeno jinak je na všechno nové zboží nabízené na našem e-shopu záruka 24 měsíců.

Nesrovnalosti
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě její opravou v případě je-li zboží vadné a nebo výměnou, je-li zboží nevyhovující (toto však záleží na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím); není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od kupní smlouvy bude nutno výrobek zaslat na adresu naší firmy uvedenou v kontaktech a do 30 dnů od doručení zásilky do sídla bude částka za objednané zboží poukázána na účet kupujícího. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Vrácené částky se poukazují zpět na účet majitele, požaduje-li kupující poslat peníze na adresu poukázkou nebo cenným psaním v hotovosti, vyhrazujeme si prodejce právo odečíst z vyplacené částky poplatek za poukázečné nebo poštovné.Kde reklamovat
Je-li v České republice společnost určená k případné opravě zboží této značky, nebo zajišťuje-li si opravu přímo sám výrobce, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

Postup reklamace
Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup: Zvolte na našich stránkách odkaz “Kontakt” a spojte se s námi telefonicky nebo e-mailem, kde se Vám bude věnovat obchodník, který sdělí další postup. Pokud není pro daného výrobce žádná opravna v České republice k dispozici, bude nutno výrobek zaslat na adresu sídla naší firmy uvedené v kontaktech.

Zboží zasílejte pouze v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Naše firma neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží do autorizovaného servisu nebo do sídla naší firmy. Prosím pozor. I při osobním předání reklamace v sídle firmy, je nutné zboží předat včetně původního obalu nebo odpovídajícího obalu zajišťující bezpečný transport. V opačném případě prodávající neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží.


Doručení reklamovaného zboží
V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu a je odesláno do našeho sídla, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Dbejte na kvalitní zabalení dodávané věci. Doporučujeme zboží vždy posílat k tomu určenou službou a dostatečně pojištěné. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu, pokud nebyl s objednávkou dodán elektronicky e-mailem.Reklamované zboží nezasílejte zpět na naši adresu jako obyčejný balík, nebo cenný balík bez dobírky. Zásilky s dobírkou nepřebíráme z důvodu nemožnosti si reklamované zboží zkontrolovat.

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení (Odtržený štítek-visačka u oblečení je známkou užívání!), v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem, případně vymění za výrobek jiný, jeli to dohodnuto s kupujícím. Náklady spojené s dopravou se nevracíme, případně vymění za výrobek jiný, jeli to dohodnuto s kupujícím.

V případě reklamace zboží, které je reklamováno kupujícím z důvodu špatné velikosti, barvy, tvaru, které si kupující objednal a zboží souhlasilo s údaji na objednávce od kupujícího se účtuje zákazníkovi poplatek(není li jinak dohodnuto s kupujicim-Osobní odběr) za náklady spojené s opakovanou dopravou ke kupujícímu. S kupujícím bude předem domluven způsob úhrady částky (při platbě předem na účet 88Kč,při dobírce se tato částka zvyšuje o dobírkovou částku 22kč na 110Kč))za opakovanou dopravu.

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY / OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu www.parfums24.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi(info o objednávkách, akcích, soutěžích a PR aktivitách prodávajícího). Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

Vaší objednávkou nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.